Contoh Sekar Alit (Pupuh)Berikut ini saya sajikan tugas seni budaya saya, yaitu membuat salah satu seni vokal Bali yaitu sekar alit atau pupuh. Posting ini ada 4 jenis pupuh (rinciannya: ginada 3 buah, pucung 3 buah, maskumambang 3 buah, dan durma 1 buah). Semoga membantu!!!


Pupuh Ginada (8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a) x3
Meli luluh di Gianyar
Anggēn ngai satē lilit
Luluh satē basa lalah
Wusan nike tiang nunu
Nunu sareng timpal-timpal
Satē lilit
Anggēn nyanggra warsa anyar

Ngelestariang budaya
Budaya miwah tradisi
Tradisinē saking lokal
Minab tari miwah tabuh
Nincapang pariwisata
Ajeg Bali
Apang ada ngelanjutang

Ngarya pēnjor mukak umah
Tiing aji sasur tali
Kaanggēn nyanggra Galungan
Mangda prasida rahayu
Rahayuang kulawarga
Mangda polih
Bagia miwah kasēhatan


Pupuh Pucung (4u 8u 6a 8i 4u 8a) x3
Cening Putu
Sampunang plalyanan ditu
Liu montor liwat
Mai laku jaba sisi
Lamun payu
Lakar beliang layangan

Bēbēk tutu
Tiang numbas ring bedulu
Misi jukut urab
Polih misi jukut undis
Duang ungkus
Lanturnyanē tiang budal

Ngejuk alu
Di tegalē ada alu
Alu gedē pesan
Ajak timpal-timpal nolih
Ada alu
Kangejuk nanging ten bakat


Pupuh Maskumambang (4a 8i 6a 8i 8a) x3
Wēnten sekar
Sekar niki saking Bali
Wastanē cempaka
Anggēn rikala mabakti
Mangda ngamolihang bagia

Malayangan
Rikala galahē dibi
Ajak timpal-timpal
Timpal saking Paksebali
Prasida molihang juara

Masekolah
Semengan sampun matangi
Tiang nugtug tugas
Tugas sanē polih dibi
Wusan nike mara lega


Pupuh Durma (12a 8i 8a 8a 8i 5a 10i) x1
Ngarya ogoh-ogoh nyanggra warsa anyar
Warsa anyar Çaka Bali
Tiang makarya ring banjar
Sapuh Lēgēr dados tema
Kaarap jak muda-mudi
Anggēn malomba
Lomba ogoh-ogoh Paksebali~Ekasma

1 komentar:

 

OFFICIAL PARTNERS

Image and video hosting by TinyPic

ONE PIECE

Image and video hosting by TinyPic